Jag blev feldiagnostiserad som liten

Jag blev feldiagnostiserad som liten, här kommer en del av psykologens sammanfattning:

”Sofia Strömdahl har genomgått utredning hos psykolog på Vuxenhabiliteringen under
januari 2022. Sofia uppmärksammades som liten på BVC utifrån senare utveckling. Hon utreddes vid 6 års ålder av barnläkare, logoped och psykolog och det konstaterades en lindrig utvecklingsstörning (F79). Vid 8 års ålder fick hon även en autismdiagnos. Enligt barnmottagningens journal hade föräldrarna invändningar mot utvecklingsstörningsdiagnosen.

Sofia skrevs in i särskolan från skolstart och gick de första två åren individintagrerad i vanlig klass men gick sedan över till särskoleklass. Hon fortsatte så gymnasiet ut. Sofia själv upplevde tidigt att hon inte passade in i särskolan. Uppgifterna var ofta för lätta och hon upplevde att hon förstod mer än vad hon fick lära sig. Hon sa dock inte det till någon utan höll sig mer för sig själv. Sofia utsattes för mobbning under en stor del av skolåren vilket också tros ha bidragit till att hon mådde dåligt, drog sig undan och inte tog för sig. Sofia har nu velat få sin utvecklingsstörningsdiagnos
omprövad med förhoppning om att få den borttagen.

* Intervju med Sofia 201102 och 220112.
* Testning med begåvningstest WAIS-IV 220118 och 220119.
* Anhörigskattning av adaptiv förmåga (ABAS-3) ifylld av sambo 220113.
* Telefonintervju med sambo 220118.
* Telefonintervju med patients kollega 220124.

Vid intervjuer, testtillfällen och i skriftlig digital kommunikation mellan dessa tillfällen visar patienten prov på en uttrycksförmåga, resonemangsförmåga, drivkraft, omdöme och planeringsförmåga som ligger tydligt högre än vad personer med utvecklingsstörning brukar klara av. Patienten ter sig i alla dessa avseenden väsentligen normalfungerande. Hennes beskrivning av sin bakgrund och hennes resonemang om utvecklingsstörningsdiagnosens felaktighet är adekvata, välformulerade och förefaller fullt rimliga.”

Sedan står det lite annat, blandannat ”utvecklingsstörningsdiagnosen tas därmed bort”.

Så allt visar på att jag inte har den diagnosen fick jag idag på sista besöket veta, det blev med andra ord fel när jag var liten. Jag är jätte duktig på det praktiska, men har lite svårare för det abstrakta när det gäller allmänbildning. Psykologen ställde många frågor om geografi exempelvis vilket jag inte är intresserad av, därför kunde jag inte ge svar på alla de frågorna som handla om allmänbildning vilket dock mer har med min autism att göra & han tror även att det kan ha varit där det blev fel i skolan. Att lärarna uppfatta problemet väldigt stort, när det egentligen var min autism som ställde till det.

Jag känner även igen mig i det, för jag har pga min autism svårt att lägga tid på sånt som egentligen inte intresserar mig. Däremot är jag väldigt intresserad av vissa ämnen som har med bildning/kunskap att göra, så som mäns våld mot kvinnor där kvinnor blandannat blir mördade. Jag kan sitta och läsa igenom hela brottsutredningar, brottsprotokoll samt rättegångsprotokoll som ligger på flera hundra sidor.

När jag sen läst igenom alla hundratals sidor så återberättar jag allt jag läst för Christian, och när det gäller just protokoll så är det ju väldigt strikt och formellt skrivet vilket kan vara alldeles för avancerat att ta del av om man har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning som det hette när jag var liten). Jag tänker därför att det styrker ju en hel del att det egentligen är min autism som ställer till det & som gör att det jag tycker är ointressant blir svårare. Det handlar alltså inte om att jag egentligen inte kan, det handlar snarare om att jag inte lagt ner tid på att lära mig så mycket inom just allmänbildning och att särskolan begränsade det man lär ut. Då är det ju egentligen inte så konstigt att kunskapsluckor skapas.

Sedan gjorde ju inte heller all mobbning det bättre som jag utsattes för när jag placerades i särklass, för det ledde till att jag inte orkade lyssna på lektionerna. Mina tankar gick mer åt till att fundera på hur jag skulle kunna klara mig ifrån all mobbning på rasterna. Min skoltid var verkligen inte lätt, allt blev bara så fel. Men nu har jag iallafall fått en omprövning, som visar på det både jag och andra länge misstänkt. Därför plockas den intellektuella funktionsnedsättningen från och med idag bort! 👏🏼

Gillar